Sand

Sand har mange ulike egenskaper, og er brukt til alt fra lek til brobygging. For oss er det viktig å levere produkter av god kvalitet, som tilfredsstiller de ulike behovene sanden skal oppfylle. Sandproduktene vi leverer kommer i flere kornstørrelser, og kan brukes til blant annet:

  • Sandkassesand
  • Støpesand til betong eller underlag for belegningsstein
  • Pussesand til murpuss
  • Kabelsand

Et knuseverk med høy faglig kompetanse

Vi leverer ikke kun steinprodukter, men gjennomfører analyser på eget laboratorium for å teste materialets motstandskraft med ulik påkjenning og trykk. Våre medarbeidere har høy, faglig kompetanse, og er behjelpelige med veiledning og tips i forhold til hvilken type steinprodukt som vil være optimal for ditt bruk.

Send oss en henvendelse, vi kontakter deg så snart vi kan